Skip to content

Belgium (Flanders)

Please be aware: Candidates applying for admission with an FWO grant should write their project proposal in English and attach a complete research project, including hypothesis, methodology and work plan to the online EUI application. Since a first selection of the proposals is performed by the FWO, this is a specific requirement at FWO side, regardless of the EUI department where a proposal is submitted.

Let op: Kandidaten die aanvragen via een FWO beurs, dienen hun projectaanvraag in het Engels op te stellen en een compleet onderzoeksproject, met hypothese(s), methodologie en werkplan toe te voegen aan hun online EUI-aanvraag. Aangezien het FWO verantwoordelijk is voor de eerste selectieronde, is dit een specifieke vereiste aan FWO-zijde, ongeacht binnen welk EUI departement een aanvraag wordt ingediend.

Research Foundation - Flanders (FWO)

Eligibility Criteria (EN):

 • At the start of the fellowship (1 September 2024), candidates must be holder of a Master's degree awarded by a Flemish university institute. It is possible to exceptionally deviate from this requirement in case you have AND the Belgian nationality, AND you have obtained your Master’s degree in one of the countries of the European Economic Area or Switzerland AND you are sufficiently anchored in Flanders.
 • The Master's degree, on the basis of which the application is submitted, must have been obtained not earlier than three years before the deadline of the call.
 • On the submission deadline of the call, you have 18 months scientific seniority at most.
 • You can apply maximum two times for the same fellowship.
 • You have not previously received an EUI fellowship or an FWO fellowship (not even in partly).
 • You agree with the Research Integrity Clause.

For additional information please consult: FWO website.

Toelatingscriteria (NL):

 • Je dient bij de start van het mandaat (1 september 2024) houder te zijn van een masterdiploma uitgereikt door een Vlaamse universitaire instelling. Van deze vereiste kan uitzonderlijk worden afgeweken, wanneer je EN de Belgische nationaliteit hebt, EN jouw masterdiploma hebt behaald in één van de landen van de EER of Zwitserland EN voldoende verankering met Vlaanderen hebt.
 • Je dient jouw masterdiploma, op basis waarvan de aanvraag wordt ingediend, ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum van de oproep behaald te hebben.
 • Je beschikt op de indiendatum van de oproep over maximaal 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit.
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren.
 • Je hebt nog niet van een EUI doctoraatsbeurs of een FWO-beurs genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Raadpleeg voor meer informatie: FWO-website.

 

Grant and Allowances

Monthly Grant: 2.050 € 

Travel Allowance: Yes

Health Insurance: Yes, CIGNA Health Insurance premium (subscription and more information through the EUI)

The FWO will provide a monthly grant for the first three years of EUI Ph.D. Programme. The fourth year will be covered by the EUI, which will offer an EUI Fourth Year Grant (1.505 EUR per month in 2024 in addition to other allowances). FWO will provide a top-up for the fourth fellowship year, so the grant will remain the same over the four fellowship years (namely 2.050 €/month,).

 

Beursbedrag en vergoedingen

Maandelijkse beurs: 2.050 € vanaf 1 mei 2023

Reistoelage: Ja

Ziekteverzekering: Ja, CIGNA Health Insurance premium (aansluiting en meer informatie via het EUI)

Het FWO voorziet een maandelijks beursbedrag voor de eerste drie jaar van het EUI doctoraatsprogramma. Het vierde jaar wordt door het EUI betaald, dat een ‘EUI Fourth Year Grant’ aanbiedt (1.505 EUR per maand in 2024, bovenop andere vergoedingen). Dit beursbedrag in het vierde jaar wordt door het FWO aangevuld met een top-up, zodat de beurs dezelfde blijft over de vier mandaatjaren heen (namelijk 2.050 EUR/maand v).

Funding Authority

Flemish Government

Department of Economy, Science & Innovation

Koning Albert II-laan 35 bus 10, 1030 Brussel

www.ewi-vlaanderen.be

Flemish Government logo

 

FWO

Leuvenseweg 38, 1000 Brussels

www.fwo.be

The Research Foundation – Flanders (FWO) logo

 

FWO

Contacts

Tinne Jacobs

Advisor International Affairs, FWO

Leuvenseweg 38, 1000 Brussels

Tel: +32 2 550 15 44

Fax: +32 2 512 58 90

Email: [email protected]

Website: www.fwo.be

 

dr. ir. Isabelle Verbaeys

Head International Affairs, FWO

Leuvenseweg 38, 1000 Brussels

Tel: +32 2 550 15 31

Fax: +32 2 512 58 90

Email: [email protected]

Website: www.fwo.be


Page last updated on 05/10/2023

Go back to top of the page