Skip to content

Poland (Funding for MRes in Economics)

No separate funding application is required.

The application for admission to the EUI MRes in Economics Programme is automatically an application for a national grant for candidates that select the Polish Funding Authority, in the relevant section of the Online Application Form.

Eligibility Criteria

(EN)

Nationality:

  • Polish citizens.
  • Citizens of a Member State of the European Union or a member state of the European Free Trade Association (EFTA) – a party to the Agreement on the European Economic Area and the members of their families if residing in the territory of the Republic of Poland.
  • Non-citizens who have been granted a long-term residence permit in the territory of the Republic of Poland.

Education:

Applicants who hold a Master’s degree (magister or an equivalent degree)

Age:

Under age of 35 on the day of the application deadline (31 January).

(PL)

Obywatelstwo:

Obywatele polscy lub obywatele Unii Europejskiej i krajów EFTA i członkowie ich rodzin w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), którym przysługuje prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż trzy miesiące w rozumieniu tej ustawy, oraz osoby posiadające status rezydenta długoterminowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poziom wykształcenia:

Kwalifikacje drugiego stopnia

Wiek:

Nieukończony 35. rok życia w dniu wygaśnięcia aplikacji (tj. 31 stycznia).

 

Grant

Monthly grant: 1.500 € 

Dependants’ allowance for accompanying family members (partner/spouse and/or child/children): Yes

Travel allowance: Yes

Insurance: Yes

Funding Authority

Ministry of Education and Science

Department of International Cooperation

ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

Ministry of Education and Science logo

Contacts

Tel: (+48 22) 52 92 266 - (+48 22) 34 74 312

Fax: (+48 22) 50 17 130 

Email: [email protected]


Page last updated on 20/12/2021

Go back to top of the page